Kontakt

Za pomocą formularza

 

Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Top Secret Fashion Story sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-250), przy ul. Żniwnej 10/14, daneosobowe@topsecret.com.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych).

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak preferencje osobiste, sytuacja ekonomiczna, lokalizacja oraz przemieszczanie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Wycofania udzielonej zgody można dokonać w każdym czasie, przesyłając w tym celu właściwy wniosek na adres daneosobowe@topsecret.com.pl lub telefonicznie - za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta dostępnego pod numerem telefonu (+48) 42 617 71 11, jak też pisemnie, przesyłając pismo przesyłką pocztową na w/w adres siedziby spółki.

Zadzwoń lub napisz do nas

Sklep internetowy

Obsługa sklepu internetowego


(+48) 42 617 71 11
bok@topsecret.pl

CZYNNE:
poniedziałek 
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

8.00-18.00

8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
NIECZYNNE
NIECZYNNE

W dniu 07.01.2022
BOK pracuje 8.00-16.00
Top Secret Fashion Story Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Łódź Śródmieście
w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000834721
NIP 7272841869
REGON 385816140
kapitał zakładowy - 5 000,00 zł

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: IOD@topsecret.pl

94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14
(+48) 42 617 71 00
redan@redan.com.pl

Jakość obsługi 2014 - DZIĘKUJEMY!

Wykorzystujemy pliki cookies („ciasteczka”) własne i firm zewnętrznych, analizując sposób użytkowania naszego portalu, w celu ulepszenia naszych usług i ułatwienia Państwu korzystania z nich. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie punkt VII Polityka Cookies .